Skip to content
Go to content

Zrození myšlenky - Genesis

Tahle myšlenka se zrodila díky fotografii, kterou  pořídil otec zakladatele The Line Antoina Daniela při návratu z plavby do přístavu v Marseille. Slunce vycházelo a nádherné oranžové světlo vykreslovalo siluetu města s jeho památkami (viz foto).

Antoine, vzděláním umělecký truhlář a nadšený designer, převedl tuto fotografii do čisté linie, kterou vyřezal z oceli a tu pak zavěsil ve svém domě v Paříži jako vzpomínku na své krásné rodné město.

Úspěch mezi jeho blízkými byl okamžitý. Všichni chtějí linie jejich města jako památku z jejich nejlepších cest! Antoine cítí silné emoce, které nás spojují s městy našeho srdce nebo dětství a potřebu zhmotnění tohoto spojení.

O několik měsíců později, v září 2015, se rozhodl založit společnost The  Line, aby tento koncept přivedl do všech měst na světě

The Line - Marseille